oie animal welfare strategySvetska organizacija za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health - OIE), odnosno predstavnici 180 država članica usvojili su prvu OIE globalnu strategiju o dobrobiti životinja 24. maja 2017. godine. Kreirana na osnovu dosadašnjeg iskustva i postojećih strategija i platformi, nova strategija ima za cilj da omogući dostizanje održivih poboljšanja u oblasti dobrobiti životinja.

Globalna strategija predstavljena je u decembru 2016. godine na 4. OIE globalnoj konferenciji o dobrobiti životinja koja je održana u Meksiku, kada je naglašeno da je njen cilj stvaranje sveta u kojem se dobrobit životinja poštuje, promoviše i unapređuje, zajedno sa zdravljem životinja, dobobiti ljudi, društveno-ekonomskim razvojem i održivom životnom sredinom.

Strategija ima četiri stuba, a to su razvoj međunarodnih standarda dobrobiti životinja, kvalitetna izgradnja kapaciteta veterinarske službe, komunikacija sa vladama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i javnošću u cilju podizanja svesti o dobrobiti životinja i progresivna primena OIE standarda dobrobiti životinja i odgovarajućih politika.

Razvoj međunarodnih standarda dobrobiti životinja podrazumeva da će biti nastavljeno razvijanje OIE standarda dobrobiti životinja u saradnji sa međunarodno priznatim stručnjacima, zasnovano na relevantnim naučnim istraživanjima, uzimajući u obzir etička načela i praktično iskustvo. Trenutno se radi na standardima sistema uzgoja svinja, kao i standardima klanja i ubijanja reptila koji se uzgajaju radi proizvodnje kože i mesa.

Kvalitetna izgradnja kapaciteta veterinarske službe namenjena je poboljšavanju i unapređenju kapaciteta veterinarske službe kako u javnom tako i u privatnom sektoru, s obzirom da se radi o ključnim igračima kada je u pitanju dobrobit životinja.

Komunikacija sa vladama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i javnošću ima za cilj podizanje svesti da je dobrobit životinja odgovornost različitih zainteresovanih strana. Članice OIE podstiču se da podrže razvoj nacionalnih programa informisanja o dobrobiti životinja i edukacije ključnih igrača, naročito vlasnika farmi, osoba koje rade sa životinjama, religijskih i političkih lidera i drugih, kao i učenika.

Progresivna primena OIE standarda dobrobiti životinja i odgovarajućih politika podrazumeva da države članice OIE implementiraju OIE standarde u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Strategija takođe preporučuje i osnivanje novog foruma koji bi predstavljao platformu za dijalog stručnjaka i zainteresovanih strana koji bi bili uključeni i u OIE program dobrobiti životinja.

Izvor: OIE

Vesti 2017.

 • Preporuke OCD u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih politika (Poglavlje 12) +

  Prof. dr Veselina Radanov Pelagić, Nataša Vukmirović i Stela Strsoglavec autorke su Preporuka OCD u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i Opširnije...
 • Raspisan prvi poziv za IPARD +

  Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu Opširnije...
 • Komentari NKEU u u Programu ekonomskih reformi za period 2018-2020. +

  Održana Završna konferencija Platforma za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih refomi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Opširnije...
 • Svetski dan životinja 4. oktobar 2017. +

  Svake godine 4. oktobra, punih 86 godina obeležava se Svetski dan životinja - World Animal Day. Gotovo čitav vek javnog zagovaranja Opširnije...
 • Emina Milakara nova v. d. direktora Uprave za veterinu +

  Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-5315/2017 od 7.6.2017. godine, dr vet. med. Emina Milakara postavljena je za vršioca dužnosti Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3