Climate_Change_Link_plusNa 12. Regionalnoj konferenciji Životna sredina ka Evropi (Environment to Europe) koja se održava 6. juna 2016. godine u Beogradu učestvujemo sa radom "Uticaj klimatskih promena na zdravlje životinja - Kreiranje veterinarske politike u Evropskoj uniji i Srbiji".

Konferencija je posvećena temi Klimatske promene i održivo korišćenje prirodnih resursa i predstavlja događaj u okviru UNEP obeležavanja Svetskog dana životne sredine.

Rad je objavljen u zborniku konferencije