FutogUdruženje Link plus uputilo je zahtev gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću da u skladu sa načelom zaštite javnog interesa odmah zaustavi neracionalno trošenje budžetskih sredstava u Javnom komunalnom preduzeću Zoohigijena i veterina Novi Sad i da se poništi poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova - Adaptacija objekata u čistom i nečistom delu prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce.

Udruženje se obratilo gradonačelniku Vučeviću zahtevajući da se u skladu sa izrađenim projektom nečisti deo prihvatilišta za pse izgradi na adresi Put Šajkaškog odreda bb, Novi Sad (Šangaj), pored već postojećeg čistog dela prihvatilišta, što će biti višestruko jeftinije i brže, navodeći da ulaganje u renoviranje nefunkcionalnog objekta na adresi Železnička 4 u Futogu predstavlja krajnje neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Takođe, ostvariće se značajna ušteda ako čisti i nečisti deo prihvatilišta ne budu udaljeni 15 kilometara jedan od drugog.

U zahtevu se navodi da nečisti deo prihvatilišta ima funkciju karantina i zaštite zdravlja ljudi i životinja i da zbog toga nečisti deo ne može da bude stara kuća u Futogu koja nema ni septičku jamu. „Taj objekat je privremeno upisan u Registar prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, i to kao nečisti deo, iako objekat ne ispunjava standarde propisane Zakonom o dobrobiti životinja i Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje. Radi se o staroj kući koja se nalazi usred naselja, okružena porodičnim domaćinstvima, u lošem stanju, bez kanalizacije i čak i bez septičke jame“ – kaže se u zahtevu koji je upućen Vučeviću.

Više od deset udruženja podnelo je ranije ove godine zahtev Ministarstvu da se objekat u Futogu ne upiše u Registar prihvatilišta jer ne ispunjava uslove, a potom i zahtev za poništaj rešenja koje je izdato krajem aprila.

Pre dva meseca podneli smo prijavu i zahtev za zatvaranje nečistog dela prihvatilišta u Futogu, a inspektor Žarko Stojkov obavestio nas je juče da je dokumentaciju u vezi sa prijavom uputio Upravi za veterinu. Tražili smo navedenu dokumentaciju zahtevom jer republička veterinarska inspekcija u Novom Sadu ne postupa u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i ne šalje rešenje podnosiocu prijave u skladu sa zakonom. Zbog nove informacije koju smo pronašli u navedenoj javnoj nabavci, i to da u privremeno registrovanom nečistom delu prihvatilišta ne postoji ni septička jama, zahtevali smo od Uprave za veterinu da nam dostavi kopiju celokupne dokumentacije koju je JKP Zoohigijena i veterina Novi Sad podnela uz zahtev za upis u Registar prihvatilišta, sa zapisnicima svih nadležnih inspekcija, da bismo ispitali kako je došlo do kršenja zakona i da li ima elemenata za podnošenje krivičnih prijava.  

Krajem marta ove godine udruženje je uputilo dopis gradonačelniku, sa zahtevom da se problem napuštenih životinja u Novom Sadu rešava na zakonit, human i efikasan način. „Nismo dobili odgovor, ni od vas, niti od predstavnika JKP Zoohigijena i veterina Novi Sad kojoj smo ponudili pomoć u pisanju nacrta izmena i dopuna podzakonskih akata koji su u ovoj oblasti usvojeni u Novom Sadu, u cilju usklađivanja sa zakonima i stvaranja okvira za efikasno rešavanje problema, čime ste nam jasno stavili do znanja da vas zanima saradnja sa udruženjima građana koja su voljna da izigravaju dekoraciju u javnosti, ali ne i onima koja su spremna da preuzmu odgovornost u skladu sa zakonom koji predviđa učešće udruženja u izradi propisa i monitoring sprovođenja propisa", navodi se u obrazloženju zahteva.

Saopštenja

 • Neprimeren pritisak Republičke veterinarske inspekcije na udruženje LINK PLUS +

  Neprimeren pritisak Republičke veterinarske inspekcije na udruženje LINK PLUS Opširnije...
 • Osuda napada na aktivistkinje u Sarajevu: Nedopustivo je da institucije koriste nasilje u okršaju sa građanima +

  Osuda napada na aktivistkinje u Sarajevu: Nedopustivo je da institucije koriste nasilje u okršaju sa građanima Opširnije...
 • Zahtev da se spreči neracionalno trošenje budžetskih sredstava u Novom Sadu +

  Zahtev da se spreči neracionalno trošenje budžetskih sredstava u Novom Sadu Opširnije...
 • Otvoreno pismo Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo +

  Otvoreno pismo Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Opširnije...
 • U državama u kojima ne vlada zakon prava, vlada zakon linča +

  U državama u kojima ne vlada zakon prava, vlada zakon linča Opširnije...
 • Propust u kampanji informisanja o opasnostima nakon poplava +

  Propust u kampanji informisanja o opasnostima nakon poplava Opširnije...
 • Prijava protiv policijskog službenika PS Kosjerić +

  Prijava protiv policijskog službenika PS Kosjerić Opširnije...
 • Brigom o životinjama štitimo i našu decu +

  Brigom o životinjama štitimo i našu decu: Kazniti neodgovorne vlasnike i roditelje, a ne pse Opširnije...
 • Krivična prijava protiv veterinarke zbog nezakonite eutanazije +

  Krivična prijava protiv veterinarke zbog nezakonite eutanazije Opširnije...
 • Apel medijima da objektivno izveštavaju u vezi sa lisicom zaraženom besnilom +

  Apel medijima da objektivno izveštavaju u vezi sa lisicom zaraženom besnilom Opširnije...
 • 1
 • 2