ministarstvo_zastite_zivotne_sredineU julu 2017. godine osnovano je Ministarstvo zaštite životne sredine, a za ministra je izabran Goran Trivan, dosadašnji sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda.

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.(Ustav Republike Srbije, član 74.)