Srbija ima veoma povoljne prirodne uslove za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju. U strukturi stvorene vrednosti poljoprivredne proizvodnje 70% potiče iz biljne proizvodnje, a 30% iz stočarske proizvodnje. Interesantno je poređenje sa EU, gde je 70% vrednosti u poljoprivredi poreklom iz stočarske, a 30% iz biljne proizvodnje.

Poljoprivreda i prehrambena industrija u stvaranju društvenog proizvoda zemlje (BDP) učestvuje sa oko 17% i to:

 • poljoprivredna proizvodnja 10,6%
 • prehrambena industrija 6,4%.

Ako se posmatra celokupan doprinos poljoprivrede ostalim sektorima privrede, posebno proizvođačima i prerađivačima inputa i sirovina ovo učešće nadmašuje 40% ukupnog BDP-a.

Najvažniji poljoprivredni proizvodi Srbije su kukuruz, pšenica, suncokret, šećerna repa, soja, krompir, jabuke, šljive, grožđe, svinjsko, goveđe i živinsko mesto i mleko.

Republički zavod za statistiku raspolaže sledećim podacima:

Ukupna površina popisanog poljoprivrednog zemljišta je 3 861 477 hektara, a od toga :

 • Korišćeno zemljište 64,3%
 • Površine pod šumom 19,1%
 • Nekorišćeno zemljište 7,9%
 • Ostalo zemljište 8,7%

Struktura korišćenog poljoprivrednog zemljišta je sledeća:

 • Oranice i bašte 73,1%
 • Livade i pašnjaci 20,7%
 • Voćnjaci 4,8%
 • Vinogradi 0,6%
 • Okućnice 0,7%
 • Ostali stalni zasadi 0,1%

Kod oranica i bašta, najveće površine su pod žitima - 68%, od toga pod kukuruzom 39% i pšenicom 24%.

SljiveOd voća, najviše se gaje šljive na 45% i jabuke na 15% površina pod voćem.

Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava (631 552), 12% je u 2011/2012. godini navodnjavalo 3% (99 773 ha) korišćenog poljoprivrednog zemljišta. Vrste useva koje se najviše navodnjavaju su povrće, bostan i jagode (na otvorenom), čija navodnjavana površina iznosi 64% ukupne površine pod ovim usevima. Kao glavni izvor vode za navodnjavanje 61% poljoprivrednih gazdinstava, navelo je podzemne vode na gazdinstvu. Gazdinstva najviše primenjuju površinsko navodnjavanje, zatim orošavanje, a samo 29 323 gazdinstva kao način navodnjavanja koristi kap po kap. Opština sa najvećim učešćem gazdinstva koja navodnjavaju korišćeno poljoprivredno zemljište je Bosilegrad – 73%. Moguće je navodnjavanje korišćenog poljoprivrednog zemljišta 479 839,22 ha.

Broj poljoprivrednih gazdinstava 631 552.

Učešće poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u BDP u 2012. godini iznosio je 8,3%.

Poljoprivreda

 • Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji +

  Srbija ima veoma povoljne prirodne uslove za poljoprivrednu proizvodnju. U strukturi stvorene vrednosti poljoprivredne proizvodnje 70% potiče iz biljne proizvodnje, Opširnije...
 • Zahtev za izmenu Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na regres za đubrivo +

  Мinistarki poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežani Bogosavljević-Bošković uputili smo zahtev da se da se hitno izmeni Pravilnik o uslovima, Opširnije...
 • Usvojena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja +

  Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije u narednih deset godina, čiji je cilj unapređenje i Opširnije...
 • Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja +

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovali su 20. januara 2014. godine u Palati Srbija Opširnije...
 • 1