Conference CSOs and EUUčestvovali smo na međunarodnoj konferenciji civilnog društva „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu“ koju su organizovali Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu sa Službom Evropske unije za pomoć organizacijama civilnog društva TACSO i Kancelarijom za evropske integracije, 25. i 26. februara 2016. godine. 

Opširnije...

EU 35 poglavljaU izdanju EU info centra, objavljeno je drugo izdanje brošure „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji“ u kojoj je detaljno predstavljeno svih 35 poglavlja, ali je istovremeno čitaocima objašnjeno koje koristi mogu da očekuju građani Srbije u vezi sa pristupanjem EU u oblasti koje pojedinačno poglavlje pokriva.

Opširnije...

Pravne tekovine Evropske unije (poznate kao Aquis communautaire) podeljene su u 35 poglavlja, a pregovori o članstvu u Evropskoj uniji zapravo su proces tokom kojeg će se Srbija, kao i ostale države koje nastoje da postanu članice Unije, prilagoditi njenom pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu, reformišući domaće zakonodavstvo u svim navedenim segmentima, ali i celokupni društveni sistem.

Opširnije...

EU integracije

 • Konferencija: Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu +

  Učestvovali smo na međunarodnoj konferenciji civilnog društva „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu“ koju su organizovali Međunarodni Opširnije...
 • Formiran pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju EU +

  Vlada Republike Srbije formirala je uži tim za pregovore sa Evropskom unijom i time je kompletirana struktura za vođenje pregovora. Opširnije...
 • 35 koraka ka Evropskoj uniji +

  U izdanju EU info centra, objavljeno je drugo izdanje brošure „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji“ u kojoj je Opširnije...
 • Evropske integracije +

  Pravne tekovine Evropske unije (poznate kao Aquis communautaire) podeljene su u 35 poglavlja, a pregovori o članstvu u Evropskoj uniji Opširnije...
 • Vlada Srbije usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU +

  Vlada Srbije je usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), koji predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja Opširnije...
 • 1
 • 2