penguinsSrpski Telegraf od 19.8.2016. objavio je članak o protestu protiv izgradnje pingvinarijuma koji su 13.8.2016. godine organizovali studenti Biološkog fakulteta uz podršku Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks, te izjave Ive Atanasković, studentkinje Biološkog fakulteta i Nataše Vukmirović iz organizacije Link plus.

Iva Atanasković obrazložila je zahteve koje su studenti izneli na protestu, a to su:
- da se ne gradi pingvinarijum, jer u Zoološkom vrtu grada Beograda ne postoje uslovi za dovođenje i držanje novih životinja;
- da se sredstva namenjena izgradnji pingvinarijuma iskoriste za poboljšavanje očajnih uslova života za već postojeće životinje;
- da se životinje za koje uslovi ne mogu da se poboljšaju pošalju u pogodne prirodne rezervate.

Takođe je objasnila na koji način u kratkom roku mogu da se poboljšaju uslovi života životinja u beogradskom zoološkom vrtu i kako su reagovali predstavnici Gradske uprave Beograd i uprave Zoološkog vrta grada Beograda na njihove predloge.

Nataša Vukmirović izjavila je da je Link plus podržao zahteve studenata jer je neodgovorno dovoditi nove životinje u zoološki vrt u ovakvim okolnostima. Ona je objasnila da će u narednih nekoliko godina nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite prirode biti usklađeno sa propisima EU. Zoološki vrtovi moraće da imaju sve potrebne dozvole da bi mogli da nastave da rade i biće predmet službenih kontrola. To će doneti velike promene u svim zoološkim vrtovima u Srbiji.

Rešenje podrazumeva u prvoj fazi sveobuhvatnu analizu stručnjaka, procenu uslova, dobrobiti životinja, i svih bitnih okolnosti. Stručnjaci će nakon analize da izrade akcioni plan koji će da obuhvati aktivnosti, rokove i način finansiranja aktivnosti. Mora da se napravi dobar plan koji će podrazumevati najkvalitetnija rešenja, a to znači da se životinjama obezbede neuporedivo bolji uslovi života i da se u prirodne rezervate izmeste životinje kojima ne mogu da se obezbede dobri uslovi života, rekla je Vukmirovićeva i dodala da prema Odluci o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda nije dozvoljeno držanje domaćih životinja na teritoriji opštine Stari grad. Ukoliko Zoološki vrt grada Beograda želi da uzgaja proizvodne životinje za potrebe ishrane životinja, moraće da registruje poljoprivredno gazdinstvo van centra grada.

Skeniran članak možete da pročitate na stranici Link plusa