Futog 1Kada je formirano Javno komunalno preduzeće Zoohigijena i veterina Novi Sad, udruženja su odmah postavila dva pitanja: koji metod će se primenjivati u cilju kontrole brojnosti napuštenih pasa i mačaka i na koji način će funkcionisati nezavršeno prihvatilište koje se nalazi na adresi Put Šajkaškog odreda bb u novosadskom naselju Šangaj.

Opširnije...

Građani Srbije imaju zakonsku, a ne samo moralnu obavezu da spreče i prijave nasilje nad životinjama. Zakon o dobrobiti životinja u članu 3. kaže da „Životinje mogu da osete bol, patnju, stres, strah i paniku. Ljudi imaju moralnu obavezu i dužnost da poštuju životinje i brinu o životu i dobrobiti životinja čiji opstanak zavisi neposredno od njih. Građani Srbije imaju zakonsku obavezu da brinu o očuvanju vrste i o zaštiti života i dobrobiti svake jedinke“ i stoga je njihova dužnost da spreče i prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti.

Opširnije...

zanimljivosti_o_psimaKaže se „Na psu rana, na psu i zarasla“. Tačno. Za razliku od ostalih domaćih životinja, rane kod pasa zarastaju veoma brzo. U slučaju povrede, pas liže svoje rane, čime sprečava  nastanak infekcije. Poznato je da pljuvačka psa sadrži posebne sastojke, tj. karbonate, natrijum i globulin koji pozitivno deluju na ranu, dezinfikuju je, suše i time ubrzavaju zarastanje.

Opširnije...