Futog 1Kada je formirano Javno komunalno preduzeće Zoohigijena i veterina Novi Sad, udruženja su odmah postavila dva pitanja: koji metod će se primenjivati u cilju kontrole brojnosti napuštenih pasa i mačaka i na koji način će funkcionisati nezavršeno prihvatilište koje se nalazi na adresi Put Šajkaškog odreda bb u novosadskom naselju Šangaj.

Doneta je odluka da se ne završava postojeće prihvatilište, nego da se nečistim delom prihvatilišta proglasi stara kuća na adresi Železnička 4 u naselju Futog. Ne čak ni cela kuća, jer u jednom njenom delu živi porodica, nego deo kuće sa dvorištem. Ovaj objekat ne ispunjava uslove propisane zakonom koji treba da obezbede zaštitu dobrobiti i zdravlja životinja, zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine, pa su udruženja iz čitave Srbije negodovala i ukazivala na štetu od nepoštovanja zakona.

P1200736
Nečisti deo prihvatilišta nalazi se usred naselja

S obzirom da je Odlukom o programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" za 2014. godinu doneta odluka da ovo JKP dobije 100 000 000 dinara u 2014. godini, udruženja su insistirala da se nečisti deo prihvatilišta izgradi uz čisti deo, a ne da se napuštene životinje dovode u objekat u Futogu koji ne ispunjava uslove i ne može da obezbedi zaštitu zdravlja životinja i ljudi.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nije uvažila zahtev koji su podnela udruženja (Alfa, Beta Beograd, Beta Zaječar, Beta Zrenjanin, Kanis, Ljubimci, Orpak, Spans, Spaske, Link), da se nečisti deo prihvatilišta ne upiše u Registar prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce, kao ni zahtev udruženja da se rešenje poništi.

U julu 2014. godine Odlukom o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" za 2014. godinu, budžet je povećan na 136 000 000 dinara.

Udruženja su i dalje upozoravala na nezakonite prakse u objektu u Futogu, stradanje napuštenih životinja i ugrožavanje javnog zdravlja i životne sredine, ali nadležni državni organi nisu pokazivali razumevanje za naše insistiranje da se poštuju zakoni Republike Srbije.

U septembru 2014. godine podneli smo prijavu veterinarskoj inspekciji i zahtevali da se objekat u Futogu zatvori. U novembru 2014. godine uputili smo zahtev gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću da spreči neracionalno trošenje novca na adaptaciju objekta u Futogu i da novac bude uložen u izgradnju nečistog dela prihvatilišta u Šangaju, pored čistog dela.

P1200770U decembru 2014. godine ponovo smo podneli prijavu veterinarskoj inspekciji jer su psi u Futogu držani u kontejnerima za plastično đubre, u dvorištu, iako je to ugrožavalo njihovo zdravlje i život.

U januaru 2015. godine uputili smo zahtev Upravi za veterinu da se zabrani rad JKP Zoohigijena i veterini, odnosno nečistom delu prihvatilišta jer je privremeno rešenje isteklo 31.12.2014. godine.

Istovremeno smo uputili i zahtev direktoru tog preduzeća da posetimo pse u Futogu. S obzirom da deset dana nismo dobili odgovor, posetili smo prihvatilište u Futogu nenajavljeno i zatekli pedesetak pasa, većinom štenaca, koji se drže u dvorištu objekta, što pravilnik o prihvatilištima ne predviđa, s obzirom da nečisti deo prihvatilišta ima ulogu karantina. Kroz prozor objekta, u unutrašnjem delu videli smo nove kaveze, koji su zamenili kontejnere za PET ambalažu.

Nasred dvorišta, zatekli smo brdo fekalija koje se tu gomilaju kada se očisti unutrašnji i spoljašnji prostor. Ova praksa predstavlja opasnost ne samo za pse koji se tu drže i zaposlene, nego i za ljude u neposrednoj blizini jer se objekat nalazi usred naselja.

Nakon posete psima u Futogu, direktor JKP Zoohigijena i veterina pozvao nas je na sastanak. Dotakli smo više tema, a saznali smo da zoohigijenska služba u Novom Sadu smatra da je veoma važno da odgovori na potrebe građana koji uglavnom žele da se psi sklone s ulice, bilo zato što ih vole ili zato što ih mrze. Objasnili smo da postoji duga tradicija sklanjanja životinja s ulice koja nije dovela do rešenja problema i da naši ljudi moraju da „izbiju azil za pse iz glave“ i shvate zašto se sprovodi program po metodu uhvati-steriliši-vrati.

Saznali smo da planiraju da obeležavaju pse ušnim markicama za farmske životinje, izrazili smo svoje negodovanje i objasnili da se takvom nehumanom načinu obeležavanja psa pribegava u zemljama u kojima postoji drugačija zakonska regulativa.

P1200764
Ograda kojom su ograđeni štenci je sklona padu

Predmet razgovora bila je i Nađa, pas koji je na sajtu JKP Zoohigijena i veterina Novi Sad oglašena kao Kokainka, zbog čega smo zahtevali da se utvrdi odgovornost zaposlenih u tom preduzeću. Veliki broj medija objavio je tu vest, a primetili smo da je organizovano pisanje komentara koji nisu bili preterano maštoviti, i koji su se bavili našim saopštenjima, a ne suštinom problema.

Rastali smo se u srdačnom tonu i pored svih problema i neprijatnog telefonskog razgovora pre nekoliko meseci. Složili smo se da svi moraju da shvate da kao udruženje koje se zalaže za vladavinu prava ukazujemo na nepravilnosti i nezakonitosti, a da se ne radi o ličnim sukobima.

S obzirom na naredne korake koje ćemo preduzeti, nadamo se da će novosadska „Zoohigijena i veterina“ raditi na zakonit način u 2015. godini, u cilju kontrole brojnosti pasa i mačaka, u korist ne samo građana nego i napuštenih životinja.