Udruženje LINK PLUS zalaže se za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih životinja  na human način u Srbiji. U brojnim inicijativama koje smo uputili državnim organima, objasnili smo neophodnost multidisciplinarnog pristupa i ukazali na primere dobre prakse iz evropskih država poput Austrije, Nemačke i Holandije.

problem_napustenih_zivotinjaZakon o veterinarstvu Republike Srbije koji je usvojen 2005. godine obavezuje lokalne samouprave da na svojim teritorijama osnuju zoohigijenske službe i zbrinjavaju napuštene životinje.

Zakon o dobrobiti životinja koji je usvojen 2009. godine propisao je sledeće obaveze:

-da se poštuje načelo integralnosti, koje podrazumeva da državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, u okviru svog delokruga, obezbeđuju integralnu zaštitu dobrobiti životinja sprovođenjem međusobno usaglašenih planova i programa,

-da državni organi, naučnoistraživačke organizacije, ustanove u oblasti obrazovanja, veterine, poljoprivrede, zdravstva, informisanja, kulture, kao i druge ustanove i organizacije i pravna i fizička lica, odnosno preduzetnici, koji obavljaju delatnosti, odnosno poslove u vezi sa životinjama, dužni su da obezbeđuju, usmeravaju i podstiču jačanje svesti o značaju dobrobiti životinja,

-da su sve navedene zainteresovane strane, organi jedinica lokalne samouprave, kao i građani i udruženja dužni da brinu o životu i zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja i međusobno sarađuju, koordiniraju i usklađuju donošenje i sprovođenje odluka u oblasti dobrobiti životinja,

 -organi jedinica lokalne samouprave dužni su da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine,

-organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prihvatilište ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja, 

-organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prikupljanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, brigu i smeštaj u prihvatilište u skladu sa ovim zakonom (zoohigijenska služba), 

-organ jedinice lokalne samouprave dužan je da napuštenim i izgubljenim životinjama koje su bolesne ili povređene obezbedi odgovarajuću veterinarsku pomoć,

-vlasnik prihvatilišta dužan je da sarađuje sa nadležnim veterinarskim službama i organizacijama za zaštitu životinja, kao i da redovno obaveštava javnost i druge vlasnike prihvatilišta o životinjama koje se nalaze u prihvatilištu.

Trinaest godina nakon usvajanja Zakona o veterinarstvu i devet godina nakon usvajanja Zakona o dobrobiti životinja veliki broj opština i gradova:

-nije usvojio program kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja,

-nije osnovao zoohigijensku službu,

-nema prihvatilište za napuštene životinje,

-ne leči napuštene životinje,

-eutanazira napuštene životinje u suprotnosti sa članom 15. Zakona o dobrobiti životinja,

-usvojio je odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca u suprotnosti sa odredbama Zakona o dobrobiti životinja,

-ne sarađuje sa udruženjima i često im zabranjuje ulazak u prihvatilišta za napuštene životinje,

-netransparentno troši novac iz budžeta.

O merama koje su u Beogradu preduzimane od 2009-2013. godine možete da pročitate u članku UHVATI – STERILIŠI - VRATI, ZADRŽI ILI UDOMI

Napušteni kućni ljubimci

 • Pravilno hranjenje životinja na javnim i zajedničkim površinama +

  Pravilno hranjenje životinja na javnim i zajedničkim površinama Opširnije...
 • Zašto u Srbiji nije rešen problem napuštenih pasa i mačaka +

  Zašto u Srbiji nije rešen problem napuštenih pasa i mačaka Opširnije...
 • Protokol o odgovornom udomljavanju +

  Protokol o odgovornom udomljavanju Opširnije...
 • Kako pomoći uličnim psima i mačkama u Srbiji +

  Kako pomoći uličnim psima i mačkama u Srbiji Opširnije...
 • Kako pomoći psima i mačkama u prihvatilištima +

  Kako pomoći psima i mačkama u prihvatilištima Opširnije...
 • Kućice za pse +

  Kućice za pse Opširnije...
 • 1