odgovorno_udomljavanjeUdruženje LINK PLUS preporučuje svim osobama koje zbrinjavaju napuštene pse i mačke i pripremaju ih za udomljenje da se pridržavaju principa odgovornog udomljavanja da bi životinje bile zaštićene u najvećoj mogućoj meri i da ne bi nedugo nakon udomljavanja ponovo završile na ulici.

Opširnije...

kako_pomoci_azilimaUspostavite kontakt s nadležnim javnim komunalnim preduzećem i lokalnom samoupravom ili vlasnicima prihvatilišta i pitajte kakva je njihova politika u vezi s angažovanjem volontera: na koji način mogu da se angažuju, šta im je dozvoljeno da rade i kako najbolje mogu da pomognu, te kojim danima i u koje vreme mogu da dolaze.

Opširnije...

Napušteni kućni ljubimci

 • Pravilno hranjenje životinja na javnim i zajedničkim površinama +

  Pravilno hranjenje životinja na javnim i zajedničkim površinama Opširnije...
 • Zašto u Srbiji nije rešen problem napuštenih pasa i mačaka +

  Zašto u Srbiji nije rešen problem napuštenih pasa i mačaka Opširnije...
 • Protokol o odgovornom udomljavanju +

  Protokol o odgovornom udomljavanju Opširnije...
 • Kako pomoći uličnim psima i mačkama u Srbiji +

  Kako pomoći uličnim psima i mačkama u Srbiji Opširnije...
 • Kako pomoći psima i mačkama u prihvatilištima +

  Kako pomoći psima i mačkama u prihvatilištima Opširnije...
 • Kućice za pse +

  Kućice za pse Opširnije...
 • 1