Još 1959. godine ustanovljeno je takozvano 3R pravilo (replace – zameni, reduce – smanji, refine – usavrši) sa ciljem da se smanji broj životinja u naučnim istraživanjima, i to promenama oglednih metoda i uvođenjem programa u kojima se ne koriste žive životinje.

Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije svojim odredbama štiti sve životinje koje mogu da osete bol, patnju, strah i stres, dakle i životinje koje se koriste u naučnoistraživačke, biomedicinske i obrazovne svrhe. Prema tom zakonu, ogledna životinja jeste svaki živi kičmenjak i beskičmenjak, kao i njihovi razvojni oblici koji su namenjeni za sprovođenje ogleda.

Ogled na životinjama jeste korišćenje životinja u ogledne ili druge naučne svrhe koje može prouzrokovati povrede, bol, patnju, strah i stres životinji, narušiti zdravstveno stanje i izazvati trajno ili privremeno narušavanje fizičke, psihičke, odnosno genetičke celovitosti životinja, kao i smrt životinje.

ogledne-tribina
Tribina o ogledima na životinjama
u organizaciji udruženja Feniks, april 2013.

Pravilnik o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama usvojen je 2010. godine, a njime su bliže određeni uslovi koje moraju da ispunjavaju institucije koje sprovode oglede na životinjama.

Danas u Srbiji jedan od najvećih problema predstavlja nesprovođenje usvojenih propisa i evropskih standarda, tako da se samo mali broj ustanova upisalo u Registar za oglede na životinjama nakon stupanja na snagu Pravilnika. Takođe, veliki problem predstavlja odsustvo kontrole sprovođenja propisa od strane nadležne Republičke veterinarske inspekcije.

Smatramo da Etički savet za dobrobit oglednih životinja, u cilju pobošavanja dobrobiti oglednih životinja, treba da ostvari saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom zdravlja, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama.

Učešće obučenih predstavnika organizacija civilnog društva u etičkim komisijama za ogledne životinje treba da obezbedi nezavisnu poziciju u odnosu na istraživačku instituciju i zaštitu interesa subjekata istraživanja, kao i informisanje javnosti i posredovanje između institucija i javnosti.

Zalažemo se za uvećavanje znanja u ovoj naučnoj oblasti, edukaciju, usvajanje novih pravnih akata, primenu 3R principa, analize koristi i rizika, ulaganje u razvijanje i primenu alternativnih metoda, kao i postepeno smanjivanje do potpunog ukidanja ogleda na životinjama.