The New York Times (Stephanie Strom), 20 August 2014.

Nestlé, jedna od najvećih kompanija u industriji hrane usvaja standarde dobrobiti životinja koji će se odraziti na 7300 dobavljača saradnika širom sveta, što će uticati i na druge kompanije koje sarađuju sa istim dobavljačima i konkurentske kompanije. 

“U digitalnom svetu, svako ima smartphone i želi da zna poreklo svega i da podeli informaciju”, izjavio je Kevin Petrie, direktor nabavke kompanije Nestlé u Severnoj Americi. “Je li ovo dobro za mene? Da li je kvalitetno?” Nova politika kompanije je novi iskorak u poslovnoj politici ukazivanja na rizik, kao što je to bio slučaj sa dečjim radom i proizvodnjom palminog ulja koja veoma loše utiče na šume.

"Današnji potrošači znaju mnogo više o sastojcima u hrani i oni žele da podele to znanje i da naprave frku na socijalnim mrežama", rekao je Petrie.

Pod pritiskom grupa koje se zalažu za dobrobit životinja, mnoge poznate kompanije i lanci restorana su dali rok dobavljačima mesa, jaja i mlečnih proizvoda da prekinu sa praksom koju aktivisti i deo potrošača smatra štetnom za životinje.

Na primer, Burger King je najavio da će do 2015. godine koristiti samo jaja od kokošaka koje se ne drže u kavezima i svinjetinu koju će kupovati od proizvođača koji će dokumentovati svoj plan da vremenom izbace iz upotrebe individualne kaveze za gravidne svinje (gestation stall). McDonald’s, General Mills, Quiznos i druge kompanije imaju slične planove, a obično daju svojim dobavljačima rok od 10 godina da promene svoje prakse.

Prema novim standardima kojih će se pridržavati, Nestlé neće kupovati proizvode koji potiču od svinja koje su držane u navedenim kavezima, pilića iz kaveza, goveda kojima su uklonjeni rogovi ili rep bez anestezije i životinja čije zdravlje je narušeno preparatima koji ubrzavaju rast.

Ispunjenost standarda dobavljača nadziraće SGS, specijalizovana agencija koju će nadzirati aktivistička grupa World Animal Protection.

Ovaj članak objavljen je 21. avgusta 2014. godine na stranici B2 štampanog izdanja pod naslovom: Nestlé Moves Toward Humane Treatment of Animals at Its Suppliers.