labud_novi_sadStradanje labudova u Dunavskom parku u Novom Sadu pokrenulo je niz kritika, predloga, inicijativa, ali i neprimerenih komentara. Još uvek, kada se u javnosti govori o napuštenim psima, i dalje se mešaju uzroci, neposredni povodi i posledice, što zbog neznanja, što zbog loše namere.

Svedoci smo da životinje najčešće stradaju od ljudske ruke, i da je čovek najveći predator i najveća pretnja životinjama. Ako je činjenica da su labudovi stradali od napuštenih pasa, odgovoran je čovek. Neodgovorni vlasnici koji nekontrolisano razmnožavaju pse pa ih izbacuju na ulicu najodgovorniji su za stradanje labudova.

Naravno, psi i sami stradaju, ali mogu dovesti do toga da nastrada druga životinja ili čovek.

S obzirom da postoji ulična populacija pasa i mačaka, predložili smo bolju fizičku zaštitu labudova, pataka i drugih životinja u gradskim parkovima, u skladu sa potrebama divljih životinja u zatočeništvu.

Međutim, koleginice i kolege iz drugih organizacija i brojni građani javili su nam se sa primedbom da je bolje da se labudovi ne drže u parkovima ako neprestano stradaju, najčešće od ljudske ruke.

Pokrenuto je prikupljanje potpisa sa zahtevom da se ne nabavlja novi par labudova za Dunavski park, uz inicijativu da se preostale životinje presele na sigurno mesto gde će im biti obezbeđeni adekvatni uslovi života. Podržali smo ovu inicijativu i nastavićemo da zagovaramo rešenje koje će biti najpovoljnije u smislu zaštite i dobrobiti životinja koje ne mogu da predstavljaju ukras gradskih parkova, naročito kada nisu obezbeđeni uslovi zaštite njihove bezbednosti.