Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima, pripremilo je unapređenu radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2014. do 2015. godine, u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

Organizacije civilnog društva učestvovale su na konsultativnom sastanku sa članovima Projektne grupe za izradu akcionog plana, na kojem se razmatrao tekst unapređene radne verzije Akcionog plana. Detaljnije

OCD

 • Trening za trenere u oblasti javnog zastupanja i strateškog planiranja +

  Prvi deo programa obuke nove generacije trenera i trenerica za javno zastupanje i strateško planiranje TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa Opširnije...
 • OCDoskop: Interaktivna veb platforma civilnog društva u Srbiji +

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije razvila je interaktivnu veb platformu OCDoskop koja će na jednom mestu pružiti sve informacije Opširnije...
 • Usvojene Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa +

  Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u utorak, 26. avgusta 2014. godine, a na predlog Kancelarije za saradnju sa Opširnije...
 • Obuka: Zločin iz mržnje - uloga OCD i institucija +

  Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Misija OEBS-a u Srbiji organizovali su trening namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva "Zločin Opširnije...
 • Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji +

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima, pripremilo je unapređenu radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje Opširnije...
 • 1
 • 2