aktivni gradjaniUstanova Studentski kulturni centar Novi Sad – Brod teatar, Link plus i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozivaju vas na panel diskusiju o ulozi organizacija civilnog društva i medija u kreiranju javnih politika u oblasti borbe protiv nasilja.

Vreme: Utorak, 23.8.2016, 18.00-19.30
Mesto: Brod teatar, Beogradski kej (pored mosta Duga) Novi Sad

Govore:
Dragana Ćorić, aktivistkinja
Dragan Gmizić, novinar
Boštjan Deberšek, Committee Against Bird Slaughter - CABS
Dr vet. med. Milan Ružić, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Marijana Mutavčieva, HMM
Nataša Vukmirović, Link plus (moderatorka)

Građani/-ke udruženi u organizacijama civilnog društva javno zastupaju stvaranje efikasnih mehanizama borbe protiv nasilja, sprovodeći kampanje podizanja svesti, edukaciju i druge aktivnosti koje imaju za cilj uključivanje što većeg broja građana i građanki i njihovo aktivno učešće u kreiranju javnih politika u različitim oblastima.  To uključuje i prevenciju, zaštitu žrtava nasilja i sprovođenje propisa u smislu kontrole i sankcionisanja počinioca različitih prekršaja i krivičnih dela, odnosno njihovo prijavljivanje. Govorićemo o aktivnostima organizacija koje predlažu čitav niz zakonskih izmena koje za cilj imaju unapređenje zakonskog okvira i njegovo efikasnije sprovođenje.

Veliki broj građana/-ki obraća se organizacijama i medijima, prijavljujući im različite slučajeve kršenja zakona i traže pomoć i podršku da takva dela prijave nadležnim državnim organima. Naročito je to još uvek slučaj kada se radi o zagađenju životne sredine, nezakonitom lovu i ubijanju i zlostavljanju životinja. Govorićemo o različitim iskustvima organizacija i na koji način građani/-ke mogu da se uključe u aktivnosti organizacija.

Posebno značajnu ulogu u podizanju svesti o različitim vrstama nasilja i edukaciji imaju mediji. Stoga ćemo govoriti o saradnji organizacija civilnog društva i medija i različitim načinima na koje mogu da utiču da se određeni društveni problemi rešavaju kada je u pitanju nasilje. Takođe ćemo govoriti i o etičkim načelima kojima se rukovode novinari i urednici kada izveštavaju o nasilju.

Kada je u pitanju uloga medija, govorićemo i o dokumentarnom filmu „Ravnica bez ptica“ autora Dragana Gmizića koji je premijerno prikazan na televiziji N1, a koji govori o deceniji istraživanja nezakonitog lova ptica. Priča o filmu i godinama rada koje stoje iza njega biće uvod u diskusiju o prekršajima i krivičnim delima protiv životne sredine koja retko dobijaju epilog na sudu i o kojima na neki način još uvek ne postoji svest kao o činu nasilja na štetu društva.

Panel diskusija je zamišljena kao razgovor svih prisutnih građana/-ki, koji će biti pozvani da se aktivno uključe u aktivnosti koje za cilj imaju efikasnu borbu protiv nasilja, bez obzira u kojem obliku se ono pojavljuje, nanoseći štetu pojedincima i čitavom društvu. 

Javne diskusije

 • (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave +

  (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave Opširnije...
 • Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja +

  Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja Opširnije...
 • Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam +

  Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam Opširnije...
 • Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu +

  Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu Opširnije...
 • Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja +

  Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja Opširnije...
 • Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca +

  Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje +

  Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje Opširnije...
 • Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje +

  Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje Opširnije...
 • Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca +

  Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Ciklus javnih debata: Moral i životinje +

  Ciklus javnih debata: Moral i životinje Opširnije...
 • 1