napusteni_kucni_ljubimciPanel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena zakona o dobrobiti životinja: Lokalna samouprava – Zoohigijenska služba – Prihvatilište – Veterinari - Organizacije civilnog društva – Građani - ... održana je u Zrenjaninu, 7. jula 2015. godine.

Govorile su: dr vet. med. Dunja Kovač (Fondacija za razvoj domaćinstva, Novi Sad), Nataša Vukmirović (Link plus, Beograd), Brankica Raškov (ZEN Multifunkcionalni kinološki centar, Zrenjanin) i moderatorka Snežana Milićević (Zelena stranka)

Zelena stranka organizovala je panel diskusiju posvećenu sistemskim rešenjima problema napuštenih kućnih ljubimaca. Trenutno je u izradi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja koji će doneti promene i u odredbama koje se tiču napuštenih kućnih ljubimaca. Organizacije civilnog društva ukazuju da se održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca zasniva na principima odgovornog vlasništva i edukaciji i da izmene Zakona o dobrobiti životinja treba da idu tom smeru.

Iako već deset godina imaju obavezu humanog zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca, danas prihvatilište ima svega 17% lokalnih samouprava. Programi kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka sprovode se nedosledno, a velik broj lokalnih samouprava još uvek nije usvojio takav program, ili ga ne sprovodi. Saradnja sa organizacijama nije stabilna. Edukacija vlasnika kućnih ljubimaca gotovo je u potpunosti izostala.

Grad Zrenjanin usvojio je Program kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka 2010. godine, a tokom narednih pet godina sprovođenje Programa prolazilo je kroz različite faze, a JKP Čistoća i zelenilo Zrenjanin ostvarilo je različite oblike saradnje sa organizacijama civilnog društva. O trenutnim problemima gradskog prihvatilišta za pse i mačke, kao i putevima rešavanja problema napuštenih kućnih ljubimaca u Zrenjaninu govorile su ekspertkinja Zelene stranke Liderka sektora za Dobrobit i zaštitu životinja, predstavnici organizacija civilnog društva iz Zrenjanina i Beograda i građani i građanke Zrenjanina.

Javne diskusije

 • (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave +

  (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave Opširnije...
 • Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja +

  Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja Opširnije...
 • Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam +

  Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam Opširnije...
 • Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu +

  Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu Opširnije...
 • Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja +

  Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja Opširnije...
 • Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca +

  Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje +

  Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje Opširnije...
 • Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje +

  Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje Opširnije...
 • Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca +

  Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Ciklus javnih debata: Moral i životinje +

  Ciklus javnih debata: Moral i životinje Opširnije...
 • 1