covek_i_zivotinjaOmladinski centar CK13 organizovao je 7. maja 2015. godine u Novom Sadu javnu diskusiju na temu Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje. Govorili su stručnjaci i aktivisti iz Beograda i Novog Sada, a u diskusiju se uključio veći broj građana i građanki. 

Govorile su: Stela Strsoglavec (Centar za obrazovanje odraslih “Educa Humana”), na temu Evolucija odnosa čoveka prema (domaćim) životinjama od praistorije do danas, Vlasta Sikimić (Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu), na temu Moralni status životinja kao etičko pitanje: filozofska stanovišta Tomasa Regana i Pitera Singera, Nataša Vukmirović (Udruženje “Link Plus”), na temu Zakonski okvir zaštite dobrobiti životinja u Republici Srbiji i Snežana Milovanović (Udruženje “Sloboda za životinje”), na temu Veg(etarij)anstvo kao moralna obaveza svakog čoveka 

Cilj javne diskusije bio je da pokrene kritičko promišljanje odnosa između čoveka i životinje, da upozna i angažuje širu javnost oko etičkih pitanja, trenutnih pravnih rešenja, činjenica o aktuelnom tretmanu životinja u ljudskom društvu i prepoznavanja opresije nad životinjama, kao i da pitanje čovekovog postupanja prema životinjama i položaja životinja unutar ljudskog sveta postavi i kao pitanje o nama samima: Jesu li ljudska bića zaista bezuslovno privilegovana bića i da li je čovekov položaj, uprkos posebnosti njegovih sposobnosti, postignuća i njegove slobode, položaj gospodara koji ga lišava svake odgovornosti za dostojanstvo celine živoga sveta?
Razmatrao se moralni i pravni status životinja, položaj životinja u ljudskom društvu i zakonske regulative, kao i veg(etarij)anstvo kao etički izbor i politički stav i opredeljenje.

Javne diskusije

 • (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave +

  (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave Opširnije...
 • Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja +

  Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja Opširnije...
 • Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam +

  Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam Opširnije...
 • Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu +

  Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu Opširnije...
 • Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja +

  Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja Opširnije...
 • Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca +

  Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje +

  Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje Opširnije...
 • Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje +

  Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje Opširnije...
 • Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca +

  Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Ciklus javnih debata: Moral i životinje +

  Ciklus javnih debata: Moral i životinje Opširnije...
 • 1