Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta, doktorantkinje na Filozofskom fakultetu Andrea Berber i Vlasta Sikimić organizovale su ciklus javnih debata pod nazivom Moral i životinje. Rado smo se odazvali pozivu da učestvujemo u diskusijama koje su privukle su pažnju velikog broja građana i građanki. Debate su održane u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu, u periodu od februara do aprila 2015. godine.

“Moralni i legalni status životinja”, 11. februar 2015.

moralni_i_legalni_status_zivotinjaGovorile su: prof. dr Marijana Vučinić (Fakultet veterinarske medicine), Nataša Vukmirović (udruženje Link Plus), Milja Krivokuća (udruženje Nada za životinje)

Tribina se se bavila etičkom i pravnom analizom statusa životinja. Ova tema je od izuzetnog značaja, kako zbog učestalosti moralnih odluka o ophođenju prema životinjama koje smo prinuđeni svakodnevno da donosimo, tako i zbog aktuelnosti postavljanja pravnih standarda u domaćem, evropskom i svetskom zakonodavstvu.
Prvi od ciljeva tribine bio je da prezentuje i analizira filozofska stanovišta koja se tiču moralnog statusa životinja.
Drugi cilj tribine bio je da uporedi postojeće pravne regulative o ovom pitanju sa etičkim principima u cilju njenog unapređenja.
Treći korak bio je upoznavanje šire javnosti sa trenutnim pravnim rešenjima i etičkim pitanjama, kao i činjenicama o aktuelnom tretmanu životinja.

 “Eksperimenti na životinjama”, 24. februar 2015.

eksperimenti_na_zivotinjamaGovorili su: prof. dr Zoran Todorović (Medicinski fakultet), dr vet. med. Zoran Katrinka (Svetska veterinarska organizacija), Nataša Vukmirović (udruženje Link plus), Milja Krivokuća (udruženje Nada za životinje)

Tribina se se bavila pravnim i etičkim aspektima eksperimentisanja na životinjama. Slušaoci su imali priliku da se upoznaju sa evropskom regulativim na ovom polju kao i sa stanovištima globalnih i regionalnih veterinarskih organizacija u vezi dobrobiti laboratorijskih životinja.
S druge strane, postavilo se pitanje etičke i naučne opravdanosti upotrebe životinja u eksperimentalne svrhe.

 „Vegetarijanstvo“, 11. mart 2015.

vegetarijanstvo_veganstvoGovorili su: Nikola Medić (direktor nacionalne kompanije za obnovljive izvore energije Velike Britanije),  Snežana Milovanović (predsednica udruženja Sloboda za životinje) i Andrea Berber (Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta).

Glavno pitanje koje postavljeno na tribini jeste da li vegetarijansto predstavlja moralnu obavezu svakog čoveka. Razmatrali su se filozofski argumenti Pitera Singera i Toma Regana u prilog vegetarijansvu, kao i sličnosti i razlike ova dva pristupa. Postavljeno je pitanje koje bi bile pragmatičke posledice prestanka uzgoja životinja zarad ishrane.

 "Domaće, divlje i zatočene životinje, 25. mart 2015.

domace_divlje_zivotinje_u_zatocenistvuGovorili su: dr vet. med. Dunja Kovač (liderka programa Dobrobit životinja), dipl. inž. Stela Strsoglavec (edukatorka u oblasti dobrobiti životinja), dr vet. med. Zoran Katrinka (Svetska veterinarska organizacija), dr vet. med. MSc Darko Drobnjak

Tema tribine bila je ogromna diskrepancija u tretmanu različitih životinjskih vrsta koje žive u okviru ljudskog društva. U ljudskom društvu postoje različite kategorije životinja: kućni ljubimci, životinje iz zooloških vrtova, laboratorijske životinje, životinje koje se gaje zarad ishrane.
Na tribini se diskutovalo da li se razlike u tretmanu ovih različitih kategorija životinja mogu opravdati. Isto tako, razmotreno je koje obaveze ljudi imaju prema divljim životinjama i da li je lov moralno prihvatljiva praksa.

 „Moralno relevantne individue“, sreda 8. april 2015.

moralno_relevantne_individueGovorili su: prof. dr Vojin Rаkić (Centаr zа bioetičke studije), doc. dr Ivаn Vuković (Filozofski fаkultet), doc. dr Miljаnа Milojević (Filozofski fаkultet) i Nаtаšа Vukmirović (Udruženje Link plus)

Temа tribine bio je problem određivаnjа opšteg kriterijumа zа morаlnu relevаntnost neke individue. Rаzmаtrаli smo dа li pored životinjа morаlno relevаntni mogu biti oblici veštаčke inteligencije ili vаnzemаljski (nebiološki) oblici životа. Sve većа prisutnost mаšinа sа rаzličitim osobinаmа čini ovаj problem аktuelnim. Ipаk, morаlni stаtus inteligentnih mаšinа predstаvljа problem zа postojeće dominаntne etičke teorije, аli i izаzov sа kojim se nove morаju pozаbаviti. 
Napravljena je kratka rekapitulaciju celog ciklusa tribina, a Natasa Vukmirović (Udruženje Link plus) govorila je o najavljenim izmenama Zakona o dobrobiti životinja.

Javne diskusije

 • (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave +

  (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave Opširnije...
 • Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja +

  Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja Opširnije...
 • Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam +

  Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam Opširnije...
 • Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu +

  Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu Opširnije...
 • Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja +

  Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja Opširnije...
 • Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca +

  Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje +

  Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje Opširnije...
 • Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje +

  Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje Opširnije...
 • Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca +

  Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Ciklus javnih debata: Moral i životinje +

  Ciklus javnih debata: Moral i životinje Opširnije...
 • 1