aktivni gradjaniUstanova Studentski kulturni centar Novi Sad – Brod teatar, Link plus i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozivaju vas na panel diskusiju o ulozi organizacija civilnog društva i medija u kreiranju javnih politika u oblasti borbe protiv nasilja koja će se održati na Brodu teatru u utorak 23.8.2016. godine s početkom u 18. sati.

Opširnije...

Link plus, NasiljeOmladinski centar CK13 i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozivaju vas na panel diskusiju o ulozi organizacija civilnog društva i medija u borbi protiv nasilja na kojoj će govornici posmatrati nasilje u kontekstu održivog razvoja, uzimajući u obzir društveni, ekonomski i ekološki aspekt. 

Opširnije...

Javne diskusije

 • Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja +

  Panel diskusija: Aktivni građani/-ke za društvo tolerancije - javne politike u oblasti borbe protiv nasilja Opširnije...
 • Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam +

  Panel diskusija: Nasilje, mediji i aktivizam Opširnije...
 • Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu +

  Radni sastanak u Južnobačkom upravnom okrugu Opširnije...
 • Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja +

  Panel diskusija: Napušteni kućni ljubimci u svetlu izmena Zakona o dobrobiti životinja Opširnije...
 • Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca +

  Javno slušanje: Savremene tendencije držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje +

  Panel diskusija: Bezbednost hrane i javno zdravlje Opširnije...
 • Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje +

  Javna diskusija: Čovek i životinja – ka radikalnoj transformaciji odnosa između čoveka i životinje Opširnije...
 • Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca +

  Zeleni poslanički forum: Održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca Opširnije...
 • Ciklus javnih debata: Moral i životinje +

  Ciklus javnih debata: Moral i životinje Opširnije...
 • Panel diskusija: Divlje životinje u zatočeništvu +

  Panel diskusija: Divlje životinje u zatočeništvu Opširnije...
 • 1